半ばは自己の幸せを、半ばは他人の幸せを

Đạo Huấn

Những điều mỗi môn sinh Shorinji Kempo phải ghi nhớ và nhắc lại trong từng buổi tập.

Trước khi tọa thiền, môn sinh Shorinji Kempo cùng đọc to một văn bản được gọi là Dokun (Đạo Huấn). Văn bản này gồm ba phần, lần lượt là:

  • Seiku (Thánh Cú): Lời dạy của Phật, cụ thể là hai câu kinh số 160 và 165 trong Phẩm Tự Ngã của Kinh Pháp Cú;
  • Seigan (Thề Nguyện): Lời thề với tư cách môn sinh Shorinji Kempo;
  • Shinjo (Tín Điều): Cam kết niềm tin với Kim Cương Thiền.

Ở các đạo viện tại Nhật Bản, Đạo Huấn được gọi là Giáo Điển (Kyoden) và có thêm phần thứ tư, gọi là Raihaishi (Lễ Bái Từ).


Thánh Cú (Seiku)

Chính mình làm chỗ nương tựa cho mình, chứ làm sao nương nhờ người khác được? Tự mình khéo tu tập mới đạt đến nương tựa nhiệm màu.

Làm dữ bởi ta, mà nhiễm ô cũng bởi ta; Làm lành bởi ta, mà thanh tịnh cũng bởi ta; Tịnh hay không tịnh đều bởi ta, chứ không ai có thể làm cho ai thanh tịnh được.


Thánh Cú – bản diễn thơ

Hãy nương tựa chính mình,
Chứ nương tựa ai khác?
Người khéo điều phục mình,
Đạt chỗ tựa khó đạt.

Tự ta gây ác nghiệp.
Tự ta nhiễm cấu trần,
Tự ta tránh ác nghiệp,
Tự ta tịnh thân tâm.
Nhiễm tịnh do ta cả.
Không ai thanh tịnh ai.


Thề Nguyện (Seigan)

Chúng ta cam kết sẽ tuân thủ nguyên tắc của Shorinji Kempo trong tập luyện và cuộc sống hàng ngày:

  • Nhớ ơn Khai tổ;
  • Trung thực với sư phụ;
  • Kính trọng tiền bối;
  • Không khinh thường hậu bối;
  • Biết cho và nhận;
  • Cùng hợp tác để thực hiện những lời dạy này.

Chúng ta cam kết sẽ dẹp bỏ kiến thức trước đây và học Shorinji Kempo như bắt đầu từ trang giấy trắng.

Chúng ta cam kết chỉ sử dụng Shorinji Kempo vào mục đích giúp người chứ không bao giờ để tìm kiếm danh tiếng hay lợi ích cho bản thân.


Tín Điều (Shinjo)

Pháp cho ta linh hồn, cha mẹ cho ta thể xác; chúng ta nguyện cố gắng hết sức mình để xứng đáng với món quà vô giá đó.

Chúng ta quyết tâm chứng tỏ tình yêu quê hương bằng cách làm giàu chính đáng cho xã hội.

Chúng ta quyết tâm trở thành những người can đảm, yêu hòa bình và công lý, tôn trọng đồng loại, hành động đúng mực.

Bằng cách rèn luyện bản thân về cả thể chất lẫn tinh thần và làm theo những nguyên tắc của Kim Cương Thiền, chúng ta quyết tâm góp phần làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn và nguyện hợp tác dựa trên sự tôn trọng, tương trợ và tình đồng chí để thực hiện mục tiêu ấy.


Ảnh: Tọa thiền giữa buổi tập – Hanoi Shibu – Tháng Ba năm 2013.